Niedomykalność zastawki mitralnej

Niedomykalność zastawki mitralnej to częsta anomalia wykrywana w badaniu EKG, która może być wynikiem wrodzonej nieprawidłowości aparatu zastawkowego lub może rozwinąć się wtórnie do innej choroby serca.
Zastawka mitralna, czyli dwudzielna, to zastawka zapobiegająca cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka. Jej niedomykalność powoduje wsteczne cofanie się krwi.

Jak dochodzi do niedomykalności zastawki mitralnej?

Czynnikami generującymi niedomykalność zastawki dwudzielnej są:

  • choroby autoimmunologiczne: choroba reumatyczna, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa
  • zmiany zwyrodnieniowe aparatu zastawkowego
  • infekcyjne zapalenie wsierdzia
  • choroba niedokrwienna serca
  • kardiomiopatia rozstrzeniowa
  • wcześniejsze zachorowanie na kiłę
  • nadciśnienie i miażdżyca

Jak objawia się niedomykalność zastawki mitralnej?

zastawka-mitralnaNiedomykalność zastawki mitralnej powoduje cofanie się krwi do lewego przedsionka serca w trakcie skurczu lewej komory. Efektem jest wzrost ciśnienia w przedsionku, przerost ściany przedsionka oraz zaburzenia rytmu serca. Innym skutkiem jest wzrost ciśnienia krwi w krążeniu płucnym. Objawami sugerującymi wystąpienie tej anomalii są m. in.: duszność, kołatanie serca, chroniczne uczucie zmęczenia, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby jako przejaw niewydolności prawokomorowej. Niedomykalność zastawki mitralnej o przewlekłym charakterze umożliwia adaptację mięśnia sercowego do zmienionych warunków jego pracy, stąd objawy są mniej spektakularne.

Jednak w przebiegu ostrej niedomykalności zastawki objawy są bardzo gwałtowne i obejmują silne duszności, nagły spadek ciśnienia krwi i wstrząs kardiogenny.

Diagnostyka i leczenie niedomykalności zastawki mitralnej

W celu rozpoznania niedomykalności zastawki mitralnej wymagane jest stwierdzenie szmeru skurczowego nad koniuszkiem serca oraz cech przerostu lewego przedsionka i lewej komory w EKG. Charakterystyczne dla choroby są także duże różnice między skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem krwi.

W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki rozszerzające naczynia krwionośne, co ma na celu zahamowanie fali zwrotnej krwi. Z kolei leczenie operacyjne zakłada wszczepienie protezy zastawkowej.