Arytmia serca

Zaburzenie pracy serca nie zawsze oznacza poważną chorobę – ludzki organizm reaguje na najróżniejsze zmiany w otoczeniu, dlatego nieregularny rytm serca, który występuje np. w sytuacji stresowej, nie jest powodem do zmartwień. W momencie jednak, gdy praca serca uniemożliwia normalne funkcjonowanie, powoduje dyskomfort, omdlenia czy wymaga pomocy lekarskiej albo utrzymuje się bardzo długo – niezbędne jest właściwa diagnostyka.

Czym jest arytmia i kto na nią choruje?

Arytmia serca to, wbrew pozorom, nie jest jedna jednostka choroba. Za arytmię uznaje się wszystkie zaburzenia pracy serca, niezależnie od ich charakteru. Może to więc być zarówno przyspieszenie pracy serca, tzn. tachykardia, jak również zwolnienie pracy serca, czyli bradykardia. W poważniejszych przypadkach może pojawiać się częstoskurcz, dodatkowe skurcze serca albo nawet migotanie komór, które zazwyczaj wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej z użyciem defibrylatora, aby uratować ludzkie życie.

Przyczyn arytmii jest bardzo wiele. Może być ona spowodowana po prostu chorobą niedokrwienną serca czy innymi schorzeniami układu krążenia. Wówczas wymaga odpowiedniego leczenia. Arytmia może jednak występować również u osób całkowicie zdrowych, na przykład w sytuacjach nagłego napięcia nerwowego albo przy długotrwałym stresie. Pojawia się również wraz z wiekiem jako odpowiedź na starzenie się organizmu, w tym również zaburzanie pracy serca. Niekiedy spowodowana jest niedoborem pewnych składników odżywczych i mineralnych, na przykład magnezu czy potasu.

Arytmia serca

Objawy, diagnostyka i leczenie arytmii

W zależności od tego, jaka zaatakowała człowieka arytmia serca, objawy mogą się od siebie znacznie różnić. W niektórych przypadkach są zupełnie nieodczuwalne, zwłaszcza jeśli arytmia występuje jedynie okresowo. Niekiedy chory odczuwa arytmie jako dokuczliwy, dodatkowy skurcz serca albo poczucie silnych uderzeń odczuwalnych nieraz w okolicach gardła czy w głowie. Przy objawach tachykardii dochodzi często do wrażenia bicia serca w przełyku, jak również do kołatania serca czy osłabienia, nagłych, zimnych potów i omdleń.

Podstawą diagnostyki jest wykonanie badań EKG oraz echa serca. Dodatkowo wykonuje się także badanie RTG klatki piersiowej, aby sprawdzić, czy zaburzenia rytmu serca nie wynikają z problemów anatomicznych. Czasami wykonuje się także koronarografię oraz próby wysiłkowe, zwłaszcza gdy podejrzewana jest choroba niedokrwienna. Jeśli pacjent przyjmuje leki bądź dodatkowo choruje, jest to wskazówką dla lekarza przy ustalaniu przyczyn arytmii.

Zależnie od tego, jak przebiega oraz z czego wynika arytmia serca, leczenie może przyjąć różne postacie. Najskuteczniejsze leczenie arytmii to takie, w którym leczone są przyczyny choroby – wówczas objawy zaburzeń rytmu serca po prostu samoistnie zanikają. Niekiedy niezbędne do tego jest stosowanie leków, kiedy indziej zmiana trybu życia. W niektórych przypadkach jednak konieczne jest wykonanie zabiegu chirurgicznego. Najbardziej popularną formą tego rodzaju leczenia jest wszczepienie rozrusznika serca.